Kontakt

Naši su visokoosposobljeni tehničari obučeni za kompletan pregled Vašeg vozila.

COBRA-RIV d.o.o.


1300 Kaplara 44 32300,
Gornji Milanovac
Tel: 032/ 701 111
Fax: 032/ 701 112
e-mail: office@cobra-riv.rs

Google Map Initialization...

Kontakt

Cobra-Riv d.o.o.
1300 Kaplara 44 32300,
Gornji Milanovac

Telefoni

032/ 701 111
032/ 701 112
e-mail: office@cobra-riv.rs